مورد توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی نمره های تمامی درس ها ثبت و تایید شده اند اما سایت موسسه به صورت خودکار کار ثبت را در مدت مشخصی انجام میدهد و کاری از دست بنده برای پیشبرد زودتر این روند بر نمیاید.

/ 1 نظر / 8 بازدید

سلام استاد عزیز استاد تر خدا نمره ها رو ثبت نهایی کنید برا فارغ التحصیلی میگن همه نمراتت باید ثبت شده باشه