دلیل عدم حضور دوباره در دانشگاه آزاد برای تدریس

گاهی در محیطهای "شبه" علمی اتفاقهایی می افتد که بهتر است آن محیط را ترک نمود.

بسیاری از دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال دانستن دلیل عدم حضور بنده در ترم آینده بودند. باید تنها برای آگاهی آن دسته از دانشجویان اعلام دارم که همانگونه که مشخص هست هدف بنده از حضور در دانشگاه کمک به دانشجویان برای بالا رفتن در مقام علمی است. هرچند برخی از عزیزان هدفشان چیز دیگری است اما اینجانب مسیر کاری خود را در محیط آکادمیک به این گونه مشخص نموده ام.

اتفاق های بسیار نادری در دانشگاه مورد نظر افتاد و افرادی حضور داشتند که تنها با کمک مدرکی نامشخص در آن مکان اقدام به همکاری مینمودند. لذا تحمل جو آن دانشگاه برای اینجانب و تنی چند از دیگر همکاران چنان آزاردهنده گردید که راهی جز خروج باقی نماند.

برخی از رخدادهای عجیب علمی! و همچنین رفتارهای مسئولین حتی به رسانه ها کشیده شد.

http://sadidnews.com/news.php?id=1718

/ 1 نظر / 12 بازدید

بسم الله الرحمن الرحيم سلام معجزه مي كند. ((سلام)) اين كلمه ساده جزو اولين كلمه هايي است كه يك كودك ياد مي گيردوهمچنين جزو اولين كلماتي است كه آدم بزرگها استفاده از آن را گاهي فراموش مي كنند.عجله ي هميشگي ما براي رسيدن به كارها ومشغوليت هاي تمام نشدني . اوضاع را جوري كرده است كه ديگر كسي وقت وحصله ي ايستادن وسلام كردن را نداردودربهترين حالت سلام كردن . درهمان تكان دادن دست ويا يك تكان كوچك سرخلاصه شده است. شايد مهم به نظر نرسد. اما اگر كمي فكر كنيم.مي بينيم كه اين مساله مي تواندبسيار ناراحت كننده باشد. سلام كردن فقط گفتن واژه ((سلام)) نيست . درواقع اين كار قدرداني از سلامتي ووجود خود وديگران است.. رسول مكرم اسلام صلي الله عليه وآله وسلم . درسلام كردن از همه پيشي مي گرفتن . به طرف مقابل مجال سبقت نمي رسيد. به كودكان سلام مي كردن. ((سلام)) اسلحه ي مخفي انسان دربرابرديگران است يعني با ((سلام))كردن شما. طرف مقابل را خلع سلاح ناگهاني مي كنيد وديگران مجذوب صميميت شما مي شوند. ((سلام ))كردن موجب مي شود تا انسان حواسش پرت نشود وبه اطرافيان خو هم توجه داشته باشد وغرق در افكار بيهوده وبي هدف وتصاوير مبهم ازجلوي چشمانت